Αρχική »  » Αναβλητικότητα στον Εσωτερικό Έλεγχο: Δυο παρορμήσεις που συγκρούονται


Αναβλητικότητα στον Εσωτερικό Έλεγχο: Δυο παρορμήσεις που συγκρούονται

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online