Αρχική »  » Ασφάλεια της Πληροφορίας & Εσωτερικός Έλεγχος


Ασφάλεια της Πληροφορίας & Εσωτερικός Έλεγχος

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online