Αρχική »  » Auditing Procurement Management


Auditing Procurement Management

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online