Αρχική »  » Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου 2024


Αξιολόγηση Κινδύνων και Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου 2024

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online