Αρχική »  » Big Data και Εσωτερικός Έλεγχος: Ανάλυση, Ρίσκο και Εφαρμογές


Big Data και Εσωτερικός Έλεγχος: Ανάλυση, Ρίσκο και Εφαρμογές

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024
Ώρα: 12:00 - 16:00

Πού; Δια ζώσης και Διαδικτυακά