Αρχική »  » CIA 2024 - Part 1, 2 & 3


CIA 2024 - Part 1, 2 & 3

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 1400.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 2300.00
Πότε;
Για ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων δείτε το pdf

Πού; Online