Αρχική »  » CIA 2024 - Part 1 & 2


CIA 2024 - Part 1 & 2

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 850.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 1320.00
Πότε;
Για ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων δείτε το pdf

Πού; Online