Αρχική »  » Connecting the dots for effective Operational Risk Management


Connecting the dots for effective Operational Risk Management

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online