Αρχική »  » Data Analytics I: Ανάλυση Δεδομένων στον Εσωτερικό Έλεγχο


Data Analytics I: Ανάλυση Δεδομένων στον Εσωτερικό Έλεγχο

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online