Αρχική »  » Data Analytics ΙΙ: Τεχνητή νοημοσύνη & Εκμάθηση μηχανής


Data Analytics ΙΙ: Τεχνητή νοημοσύνη & Εκμάθηση μηχανής

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online