Αρχική »  » Digital Transformation


Digital Transformation

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 200.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 300.00
Πότε; Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online