Αρχική »  » Εφαρμογές χρημ/κής εγκληματολογίας για εντοπισμό παρεκκλινόντων προτύπων, μοτίβων και τάσεων


Εφαρμογές χρημ/κής εγκληματολογίας για εντοπισμό παρεκκλινόντων προτύπων, μοτίβων και τάσεων

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online