Αρχική »  » Εισαγωγή στην Κανονιστική Συμμόρφωση - Από τη θεωρία στην πράξη


Εισαγωγή στην Κανονιστική Συμμόρφωση - Από τη θεωρία στην πράξη

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online