Αρχική »  » Εισαγωγή στον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων - IT Audit


Εισαγωγή στον Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων - IT Audit

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online