Αρχική »  » Ελεγχος Απάτης - Πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση


Ελεγχος Απάτης - Πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online