Αρχική »  » How to measure anything & why risk management doesn’t work and how to fix it


How to measure anything & why risk management doesn’t work and how to fix it

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 200.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 300.00
Πότε; Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Ώρα: 17:00 - 20:15

Πού; Online