Αρχική »  » IIA Global: COSO Internal Control Certificate


IIA Global: COSO Internal Control Certificate

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 1220.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 2300.00
Πότε;
Δευτέρα 10/6/2024 9:00-16:00, Τρίτη 11/6/2024 9:00-16:00 και Πέμπτη 13/6/2024 9:00-14:00

Πού; Online