Αρχική »  » ΙΙΑ Global: ESG Certificate


ΙΙΑ Global: ESG Certificate

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 1220.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 2300.00
Πότε;
Τετάρτη, 15 Μαίου 2024 και Πέμπτη 16 Μαίου 2024, Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online