Αρχική »  » Introduction to Programming for Auditors. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για ελεγκτές


Introduction to Programming for Auditors. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για ελεγκτές

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online