Αρχική »  » IT Audit for non-IT Auditors 2024


IT Audit for non-IT Auditors 2024

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 200.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 300.00
Πότε; Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online