Αρχική »  » Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη 2024


Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη 2024

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 1970
Ώρα: -

Πού; Online