Αρχική »  » People auditing: delivering professional assurance over employee engagement


People auditing: delivering professional assurance over employee engagement

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 200.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 300.00
Πότε; Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online