Αρχική »  » Πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης: το πρότυπο ISO 37001-2016 (anti bribery)


Πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης: το πρότυπο ISO 37001-2016 (anti bribery)

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online