Αρχική »  » Working with Other Assurance providers, Coordination and Effective Assurance Mapping 2024


Working with Other Assurance providers, Coordination and Effective Assurance Mapping 2024

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 200.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 300.00
Πότε; Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online