Αρχική »  » Ξεκλειδώνοντας τις προοπτικές των δημοσίων προμηθειών με τη δύναμη ενός διορατικού εσωτερικού ελέγχο


Ξεκλειδώνοντας τις προοπτικές των δημοσίων προμηθειών με τη δύναμη ενός διορατικού εσωτερικού ελέγχο

Τιμές
Online Συμμετοχή - Μέλη ΙΕΕΕ € 170.00
Online Συμμετοχή - Μη Μέλη ΙΕΕΕ € 270.00
Πότε; Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024
Ώρα: 09:00 - 16:00

Πού; Online